Savjetodavne Usluge

Savjetodavne usluge i analize vrijednosti u graditeljstvu obuhvaćaju niz usko specijaliziranih i stručnih poslova kao što su:

analize opravdanosti ulaganja i gradnje – investicijske studije
analize osjetljivosti projekta
vođenje projekta (investicije)
analize izvedivosti
izrada plana i programa izgradnje
plan trošenja sredstava za vrijeme trajanja investicije
procjene troškova izgradnje
procjene vrijednosti ulaganja
procjene dovršenosti građevine te vrijednosti izvedenih radova
konzalting kod problematične imovine

email : brlic@brlic.hr