Standardi

U našem radu primjenjujemo poznate standarde i opće usvojena načela procjenjivanja. Postoji više priznatih osnova za procjene, kao što su tržišna vrijednost, zamjenski trošak, proizvodna vrijednost. Okolnosti u kojima se svaka osnova koristi različita je, ovisno o potrebama i zakonskoj regulativi.

Razlikujemo nekoliko pristupa procjenama, gdje se dolazi do konačnog cilja – procjene vrijednosti

Troškovna metoda
Dinamička metoda – procjena iz budućeg prihoda
Tržišno uspoređivanje
Metoda nove zamjenske vrijednosti

Procjenitelj je osoba dobre reputacije koja je postigla prikladan stupanj obrazovanja, odnosno odgovarajuću akademsku kvalifikaciju, te ima primjereno iskustvo i stručnost u procjenjivanju

email : brlic@brlic.hr