Dobro Do?li

BRLI? d.o.o. je nezavisna privatna tvrtka specijalizirana za poslove vje?ta?enja i procjene nekretnina, analiza vrijednosti, te savjetodavnih i konzalting usluga u gaditeljstvu, a u svrhu izrade financiskih izvje?taja, osiguranja imovine,prodaje vlasni?tva, revizije poslovanja i investiranja u nekretnine.

Dugogodi?nja djelatnost u izradi procjena nekretnina i opreme te savjetodavnih usluga, na?im naru?iteljima donosi znanje , iskustvo, stru?nost i sposobnost.

email : brlic@brlic.hr